Nya fabriks- och kontorslokaler för Väderstaverken i Vädersta, Mjölby kommun.

Väderstaverken

VÄDERSTAD – MJÖLBY KOMMUN

Väderstadverken är ett världsledande företag inom jordbruksmaskiner. I Väderstad har företaget sitt hjärta och sin huvudsakliga tillverkning. Med ständig expansion behövs nya fabriks- och kontorslokaler för att svara upp mot marknadens krav på leveranser och utveckling.

Ny laserskärningshall och nytt stållager är de två första byggnaderna vi projekterat. Avancerad teknik i flexibla lokaler med stora spännvidder och höga krav på god arbetsmiljö är ledstjärnor för Väderstadverkens lokaler.

Beställare: Väderstadverken
Färdigställt: 2009

Yta: cirka 7 000 m²