Ombyggnad av kontorslokaler i kvarteret Decimalen, Linköping.

Decimalen

KVARTERET DECIMALEN – LINKÖPING

Ombyggnad av kontorslokaler åt VISMA-OPIC
VISMA-OPIC är ett företag under stark expansion. Man erbjuder tjänster inom upphandlings- och anbudsprocessen mellan offentliga köpare och dess leverantörer. Önskemål om uppgradering och utökning av befintliga lokaler till moderna, yteffektiva och representativa lokaler ställdes till fastighetsägaren. Varje avdelning har placerats som avskilda enheter där alla sitter i öppet kontorslandskap. En gemensam konferensavdelning är placerad centralt vid den nya entrén.

Beställare: Henry Ståhl Fastigheter
Färdigställt: 2011

Yta: 1500 m²