Brandstation Norr i Norrköping.

Brandstationen

BRANDSTATION NORR, NORRKÖPING

Nybyggnad

Räddningstjänsten Östra Götaland skall omlokalisera Brandstation Norr på grund av förtätning av området kring Järngatan där den hittills varit belägen. Den nya tomten är belägen söder om Åby mellan E4 och riksväg 55. Fastigheten är idag oexploaterad jordbruksmark och gränsar till ett befintligt industriområde.

Beställare: Eventfastigheter i Norrköping AB
Färdigställt: 2012

Yta: 3 500 m²