• Skissförslag till nytt klubbhus åt Norrköpings golfklubb.
  • Skissförslag till nytt klubbhus åt Norrköpings golfklubb.
  • Skissförslag till nytt klubbhus åt Norrköpings golfklubb.
  • Skissförslag till nytt klubbhus åt Norrköpings golfklubb.

Golfklubb

NORRKÖPINGS GOLFKLUBB – NORRKÖPING

Ett skissförslag för ett nytt klubbhus åt Norrköpings Golfklubb. Skissen initierades av medlemmar i och med att ett tidigare nybyggnadsförslag för klubbhus presenterades och upplevdes inte uppfylla de krav medlemmarna önskade sig.

Beställare: Privat
Yta: cirka 500 m²