Knäppingsborg

KV. KNÄPPINGSBORG, NORRKÖPING – BOSTADSLÄGENHETER

Ombyggnad

Som en del av den omfattande upprustningen av kvarteret Knäppingsborg i Norrköping har en av fastigheterna byggts om till hyresrätter med hög standard i lösningar och materialval. Byggnaden är från mitten av 1800-talet och stor vikt har lagts vid att skapa ett modernt boende med rummens ursprungliga karaktär bevarad.

Beställare: Henry Ståhl Fastigheter AB
Färdigställt: 2010

Yta: 510²