• Om- och tillbyggnad av Philska skolan i kvarteret Lammet i Norrköping.
  • Om- och tillbyggnad av Philska skolan i kvarteret Lammet i Norrköping.
  • Om- och tillbyggnad av Philska skolan i kvarteret Lammet i Norrköping.
  • Om- och tillbyggnad av Philska skolan i kvarteret Lammet i Norrköping.
  • Om- och tillbyggnad av Philska skolan i kvarteret Lammet i Norrköping.

Kvarteret Lammet

KV. LAMMET, NORRKÖPING – HUVUDKONTOR FÖR ALSTOM

ALSTOM är ett internationellt företag med en lång historia av spetskompetens inom energi- och transportsektorn. Genom en om- och tillbyggnad av Philska skolan i Norrköping har företaget fått ett nytt huvudkontor där de tekniska avdelningarna samlats i kontorslandskap i de moderna glasflyglarna medan mindre arbetsgrupper har sina arbetsplatser i de gamla skolsalarna i tegelbyggnaden.

Stor omsorg har lagts vid att återställa de ursprungliga kvaliteterna i skolbyggnaden med detaljer som smidda räcken och mönsterlagda kalkstensgolv. I källarplanets konferens- och personalutrymmen har tegelvalv och stenväggar plockats fram som kontrast mot den öppna utsikten mot parken i den glasade tillbyggnaden.

Beställare: Magnentus Capital AB
Färdigställt: 2006

Yta: 4 800m²