• Lägenheter i Villa Gauffin i kvarteret Trekanten 4, Norrköping.
  • Lägenheter i Villa Gauffin i kvarteret Trekanten 4, Norrköping.
  • Lägenheter i Villa Gauffin i kvarteret Trekanten 4, Norrköping.
  • Lägenheter i Villa Gauffin i kvarteret Trekanten 4, Norrköping.
  • Lägenheter i Villa Gauffin i kvarteret Trekanten 4, Norrköping.

Trekanten

KV TREKANTEN 4, NORRKÖPING

Inpassat mellan stora villor i stadsdelen Kneippen ligger villa Gauffin uppförd som pensionat 1899 och senare omgjord till lägenheter. I ombyggnaden har sju lägenheter skapats där bevarande av rumsindelning och signifikativa byggnadsdetaljer prioriterats. Fastigheten har kompletterats med balkonger, entrétillbyggnad och nya fönsterplaceringar.

Beställare: Ulf Eklöf Fastighetsförvaltning
Färdigställt: 2007

Yta: cirka 800 m²